Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
w Andrychowie

Aktualności

90 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Roczynach

27 kwietnia 2019 r. Roczyny - Remiza OSP

Zapraszamy Was do lektury niecodziennego reportażu. Aby mógł powstać, potrzeba było pracy kilkuset osób! przez okres ponad 90 lat! Jak to zapytacie? Przecież to jubileusz 90 lecia Koła? To prawda, ale pamiętać trzeba również o tym, ze Gospodynie, które 90 lat temu zakładały Koło - wyniosły z domu wcześniej coś szczególnego! Ich mamy i babcie z pewnością nauczyły je, że ojczyzna i patriotyzm, to nie tylko praca we własnym ogrodzie i czterech ścianach, lecz również wspólna praca dla społeczeństwa. W tych trudnych czasach nie było to oczywiste jak dzisiaj. Poziom życia z pewnością pozostawiał wiele do życzenia. Gospodynie nie dały jednak za wygraną i wspólnie, 90lat temu postanowiły wpływać na rzeczywistość, która je otacza.

Po okresie zachłyśnięcia się wolnością naszego kraju, dostępu do wzorców i technologii napływającej zza naszej zachodniej granicy zaczęliśmy jako naród zapominać o tradycjach i życiu tych, którzy byli tu przed nami. Na szczęście - wiele środowisk, w tym również środowiska Gospodyń Wiejskich w porę dostrzegły, że nie tędy droga, że zapominając o tradycji - pozbawimy się jako naród i społeczeństwo własnych korzeni. Powoli, mrówczą pracą, organizując spotkania integracyjne, konkursy potraw regionalnych, kursy wytwarzania ludowego rękodzieła, kursy i spotkania związane z tradycją regionu, organizowanie i podtrzymywanie zwyczajów związanych z tradycyjnymi świętami rolników - jak np. dożynki - przywrócono pamięć o tych, którzy byli tu przed nami.

Poprzez bardzo łatwy dostęp do środków komunikacji- zarówno tej rzeczywistej jak samochody, autobusy, kolej i samoloty oraz tej wirtualnej - internet i telefonia komórkowa świat przeobraził się w globalną wioskę. Granice pomiędzy państwami zacierają się. Praca w odległych częściach kraju i świata nie jest już rzadkością. Wszystko to sprawia, że coraz trudniej nam jest określić swoją tożsamość, przywiązanie do naszych małych ojczyzn. Coraz mniej jest również rodzin wielopokoleniowych, w których pielęgnuje się pamięć o przeszłości. Przed laty organizacje społeczne liczyły sobie znacznie więcej członków niż w chwili obecnej. Jako społeczeństwo posiadamy coram mniej liderów, którzy są w stanie pociągnąć do działania większe grupy lokalnych społeczności.

W czasach, kiedy trudno jest ludziom młodym znależć czas na działalność społeczną warto pielęgnować postawy prospołeczne, dając młodzieży wzorce postępowania. Tego rodzaju aktywność jest działaniem nie tylko dla lokalnych społeczności, ale również dla nas samych! Tak, tak! Okazuje się, że ludzie, którzy udzielają się społecznie, mają przyjaciół i prowadzą aktywny tryb życia - maja znacznie lepszą kondycję zdrowotną i żyją znacznie dłużej niż osoby samotne.

Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że w chwili obecnej sama przynależność i aktywne działanie w Kołach Gospodyń Wiejskich przestaje wystarczać, aby "utrzymać przy życiu" dane Koło Gospodyń. Po niemal 20 latach pracy pomysł utworzenia Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie okazuje się być strzałem w dziesiątkę!

Gospodynie, które są zamknięte wyłącznie we własnym środowisku, nie są w stanie zapewnić atrakcyjności i rozwoju swojego Koła. Stowarzyszenie podsuwając im pomysły wspólnych działań, integrujące wiele środowisk, otwierające dostęp do imprez o charakterze regionalnym i ponadregionalnym sprawia, oferujące dostęp do kursów i szkoleń, poprzez udział w programach realizowanych przez państwo i samorząd może skutecznie rozbudzić umiejętności i talenty jednostek, które z czasem staja się liderami we własnych środowiskach. Takim właśnie przykładem jest Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, które łącząc gospodynie wielu gmin i powiatów stało się oknem na świat dla Gospodyń, dając im dostęp do wycieczek, wyjazdów integracyjnych, imprez regionalnych i ogólnopolskich - nie odbierając Kołom Gospodyń ich tożsamości. Poprzez piękną, wspólną pracę Gospodynie z Kół Gospodyń współuczestniczą w życiu całego regionu poprzez podejmowane prace w ramach Stowarzyszenia, oraz nadal działają lokalnie dla własnych społeczności. Jednym z takich wspaniałych Kół Gospodyń, które są niezastąpionym elementem naszego Stowarzyszenia jest Koło Gospodyń Wiejskich z Roczyn! Trudno nam sobie obecnie wyobrazić ich brak w naszym Stowarzyszeniu!

Wróćmy jednak na salę OSP w Roczynach i zobaczmy jak piękną imprezę jubileuszową zorganizowało KGW Roczyny dla siebie, swoich seniorek i mieszkańców Roczyn!

Pięknie dziękujemy całemu Kołu i wszystkim Gospodyniom z Roczyn z osobna za Wasz wkład w działalność naszego Stowarzyszenia oraz działania dla swojej własnej - lokalnej, małej ojczyzny!

Spotkaniu jubileuszowemu towarzyszyła wystawa prac mistrzyń ludowego rękodzieła z Roczyn - Haliny Brzazgacz, Sabiny Sowy, Zofii Kuźmy i Janiny Rajdy. Aż dech zapiera, gdy patrzymy na misterne wyroby sztuki ludowej! Sami zobaczcie!

 • _DSC3088
 • _DSC3089
 • _DSC3090
 • _DSC3091
 • _DSC3092
 • _DSC3093
 • _DSC3094
 • _DSC3095
 • _DSC3096
 • _DSC3097
 • _DSC3098
 • _DSC3099
 • _DSC3100
 • _DSC3101
 • _DSC3102
 • _DSC3103
 • _DSC3104
 • _DSC3105
 • _DSC3106
 • _DSC3107
 • _DSC3108
 • _DSC3109
 • _DSC3110

Wszystkim wydarzeniom organizowanym w Roczynach zawsze towarzyszy Orkiestra Dęta OSP Roczyny pod dyrekcją kapelmistrza- Romana Marczyńskiego. Także i tym razem orkiestra dała popis swoich umiejętności witając przybywających gości wiązanką utworów popularnej muzyki rozrywkowej.

Każdy z przybyłych na jubileusz otrzymał piękny kotylion!

Sala już pełna! Tymczasem w kuchni praca wre! Przygotowania ida pełną parą!

Wróćmy na pięknie przystrojoną salę! Na podeście przed sceną - kolejne dzieła Gospodyń - haftowane obrazy i piękne magnoliowe drzewko, wykonane z papierowych kwiatów!

Na zakończenie występu roczyńskiej orkiestry dętej, życząc wielu następnych, owocnych lat i kolejnych takich pięknych jubileuszy Roman Marczyński zadedykował Gospodyniom przybyłym na jubileusz ostatni utwór z serii wykonanych przez orkiestrę - 100 lat!

Sala pełna! Czas rozpocząć jubileuszową uroczystość!

Witamy serdecznie wszystkich zaproszonych gości - W imieniu członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Roczynach przybyłych powitała Helena Bizoń - Prezes Koła.

Dalszą część uroczystości prowadziła Halina Brzazgacz - witając w budynku remizy Straży Pożarnej. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym Strażakom za udostępnienie sali! - dziękowała

Zaproszenie na jubileuszowe uroczystości przyjęli

 • Czesława Wojewodzic - radna Powiatu prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie
 • Wojciech Polak - zastępca burmistrza Andrychowa
 • Dorota Żywioł - Skarbnik gminy Andrychów
 • Agnieszka Gierszewska - Dyrektor Biura Burmistrza
 • Władysław Żydek - radny Rady Miejskiej, sołtys Roczyn
 • Elżbieta Paluch - przedstawicielka ABS Banku Spółdzielczego w Andrychowie
 • Jan Sordyl - przewodniczący Rady Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego w Andrychowie
 • Andrzej Kojder - dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach
 • Zofia Moskwik - radna Rady Miejskiej
 • Kazimierz Rajda - prezes zarządu OSP w Roczynach, Jan Żywioł i strażacy OSP
 • Stanisław Łysoń - prezes Kółka Rolniczego
 • Rada sołecka
 • Dorota Balak - prezes Lokalnej Grupy Działania Wadoviana
 • przedstawiciele prasy - Nowiny andrychowskie, Radio Andrychów
 • Jarosław Skupień
 • Gospodynie z wszystkich Kół Gospodyń gmin Andrychów, Wieprz i Osiek
 • Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Roczynach

Po przedstawieniu przybyłych gości Pani Halina Brzazgacz zaprezentowała przybyłym dorobek i historię Koła Gospodyń Wiejskich w Roczynach

PIĘKNE SĄ NASZE ROCZYNY

Pojechałabym ja może hen, za Bałtyk siny,
gdyby mi ach żal nie było andrychowskiej ziemi.
Gdyby mi się Złota Górka po nocach nie śniła,
Jak prawdziwy złoty klejnot, który zagubiłam.
Pojechałabym ja może aż, gdzieś na kraj świata,
ale by mi brakowało beskidzkiego lata.

rozpoczęła wierszem Emilii Berndsen

W działalności KGW Roczyny można wyróżnić trzy etapy

 • pierwszy etap - od 1929 - kiedy powstało Koło Gospodyń - trwający do 1978 r.
 • drugi etap - 1978 do 1999 r. kiedy prezesem zostaje obecna pani prezes Helena Bizoń
 • trzeci etap - od 1999 do chwili obecnej, kiedy powstaje i działa Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich

 

KILKA SŁÓW O HISTORII

Roczyny to piękna, największa wieś w gminie Andrychów, leżąca u stóp Złotej Górki (756m npm), na południowy-zachód od Andrychowa. Jak podają „Nowiny Andrychowskie”, - ”Roczyny, to góry, pagórki, i równiny - położenie liczone od poziomu morza - do 350m”.

Historyk opisujący Roczyny pod koniec XIX w pisał:

„Lud tutejszy odznacza się usposobieniem łagodnym, pracowitością, chętnie bierze się do oświaty, szkołę otacza opieką, nauczycieli szanuje. Wiele rodzin tej wsi trudni się tkactwem, które tu najsilniej się rozwija w okolicy Andrychowa”.

I ETAP DZIAŁALNOŚCI - POWSTANIE KOŁA GOSPODYŃ

W roku 1929-1930 (nie ma dokładnych danych) zostaje założone Koło Gospodyń Wiejskich. Początkowo zapisuje się 15 gospodyń - przeważnie to żony członków Kółka Rolniczego. Zebranie założycielskie, jak i późniejsze spotkania i wszystkie kursy do 1939 roku, odbywają się w domu prywatnym P. Ludwiki Rokowskiej. Koło założycielskie stanowią: Ludwika Rokowska, Agnieszka Tomiak, Maria Babik, Alojza Prus, Janina Sordyl, Maria Papla-Paprocka, Helena Walczak, Regina Sordyl, Anastazja Smaza, Helena Gwoździewicz, Anna Bylica, Alesandra Janosz, Joanna Smaza, Anastazja Talar, Anna Sordyl.

Przed wojną prezeskami KGW były Panie: Agnieszka Tomiak i Maria Papla-Paprocka. W 1937 roku miał miejsce pierwszy korowód dożynkowy z wieńcem w kształcie korony i przyśpiewkami. Wieniec został wręczony władzom samorządowym. Odbywały się również imprezy np. Opłatek, Święcone, zabawy karnawałowe, z których dochody, przeznaczano na cele społeczne - budujący się wtedy Dom Ludowy i Dom Katolicki. W czasie II wojny światowej działalność koła oficjalnie była zawieszona.

Po wojnie Koło odrodziło się na nowo. Prezeską koła zostaje najpierw P. Ludwika Węgrzynek a następnie utalentowana społecznie P. Helena Gwoździewicz. Co roku prowadzone były kursy przetworów owocowych, gotowania, pieczenia. Organizowano uprawę poletek doświadczalnych z uprawą nieznanych wówczas jarzyn i ziół. Członkinie Koła chętnie brały udział w tzw. pracy społecznej np. na rzecz budowy dróg we wsi.

W 1950 roku decyzją ówczesnych władz Polski, powołano ogólnopolską akcję: Zbieranie folkloru muzycznego”. W Roczynach tę akcję przeprowadzono i dokonano nagrania 2.06.1952 roku. Piosenki, przyśpiewki weselne, bardzo popularnie w Roczynach śpiewała wówczas P. Helena Gwoździewicz. Jest ich 19. Przetrwały w zbiorach fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk,

Zachowane zdjęcia z tego okresu świadczą o tym, iż we wsi było dużo ludzi utalentowanych. Organizowano przedstawienia z udziałem członkiń Gospodyń Wiejskich. Reżyserował je P. Stefan Jończy z pomocą kierownika szkoły P. Koseckiego i jego żony Jadwigi. Tych przedstawień było sporo np.: „Szandor Cowac”, „Ułan i młynarka”, Fragmenty „Halki”. Grupa grająca przedstawienia występowała również w sąsiednich miejscowościach: Czaniec, Brzezinka, Zagórnik, Sułkowice Bolęcina, Andrychów.

Koło Gospodyń Wiejskich organizowało razem z OSP zabawy wiejskie, w których uczestniczyło bardzo dużo mieszkańców, a z których to dochód przeznaczony był na cele społeczne. Organizowane były również wycieczki krajoznawcze w różne zakątki Polski. Dożynki to impreza, która pod koniec XX wieku była obchodzona w Roczynach bardzo hucznie. W jej organizowaniu zawsze brało udział KGW.

II ETAP DZIAŁALNOŚCI - Nowa Prezes Koła

Pani Helena Gwoździewicz po kilkudziesięciu latach pracy społecznej stwierdziła, że „wychowała” już swoją następczynię, młodszą organizatorkę spotkań wiejskich, z którą chciałaby jeszcze popracować jako zastępca przewodniczącej i tak w 1978 roku nową prezeską koła zostaje P. Helena Bizoń. Początki jej działalności, to Koło bardzo liczne. W 1980 roku Koło liczyło ok. 100 osób. Działalność Koła, to nie tylko realizacja wcześniejszej potrzebnej i sprawdzonej pracy dla wsi ale również wypływające nowe potrzeby postulowanych na częstych spotkaniach, a następnie realizowane. KGW organizuje spotkania przy choince - opłatki, ze wspólnym śpiewaniem kolęd i przedstawianiem scenek rodzajowych. Spotkania gromadzą i jednoczą wszystkich mieszkańców.

OrganKGW organizuje kursy, dziecińce i inne działania. Organizowane są kursy kroju i szycia, haftu, makramy, wyrobów kwiatów z materiału, gotowania i pieczenia, ziołolecznictwa, jak zdrowo się odżywiać, ogródki przydomowe, spotkania z okazji Dnia Kobiet, organizacja sprzedaży kurcząt, kaczek, indyków. KGW w okresie letnim organizuje dziecińce. Warto wspomnieć o działalność zespołu dziecięcego PORANEK. Nadal, każdego roku odbywają się dożynki wiejskie, wycieczki krajoznawcze, pieczonki i wyjazdy integracyjne.

III Etap Koła - STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH

W 1999 roku powstaje z rejestracją w Andrychowie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, w skład którego wpisują się także członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Roczynach.

Od tego momentu to SGW, pisząc programy dotyczące działań propagowania kultury wiejskiej, sztuki ludowej, rękodzieła, działania na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej i otrzymując na nie dotacje z różnych źródeł przejmuje główną pałeczkę zintegrowanych Kół Gospodyń.

Przyczynia się do tego prezes SGW P. Czesława Wojewodzic, która w odpowiedz na pytanie, co czyni sukcesy Stowarzyszenia mówi: „Wszystko jest darem: talenty, trud, wielkie serce, ludzie pomagający i okoliczności. Tylko w takim ujęciu sukces i powodzenie zyskuje prawdziwy wymiar”.

Wejście do SGW nie oznacza, że KGW Roczyny przestaje pracować na rzecz ws, podtrzymując nadal hasła naszych starszych koleżanek - założycielek w myśl wiersza Leopolda Staffa:

„Chory na nowoczesność i przez świat zraniony, wróciłem do rodzinnej swej wioski.
Pachniało chlebem i Matki uśmiechem. Podniosłem z ziemi kapelusz ojcowski
I już wiedziałem z bandaży pozorów odjęty.
Tradycja ludowa - to jest obszar święty.
Przeszłości korale, gorsety i wstęgi, słomiano-miodowy zapach lata,
To jest przyszłość świata”.

Obszary działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Roczynach

Organizowanie wycieczek - wyjazdów integracyjnych - prażonki, zbieranie grzybów, zwiedzanie ciekawych zakątków kraju, wyjazdy do teatru, wyjazdy na baseny, Kontakty ze starszymi członkiniami Koła Gospodyń, odwiedziny w domach, dzielenie się wiadomościami z Koła, Doskonalenie swoich umiejętności na prowadzonych warsztatach: szydełkowania, bibułkarstwa, wicia wieńca dożynkowego - prowadziła Halina Brzazgacz, oraz korali - prowadziła Zofia Kuźma, Wejście do programu „Mistrz i uczeń” poprzez fundację MEMO, Program „Mistrz i uczeń” - Halina Brzazgacz, Koło zaczyna robić starania o uzyskanie lokalu na potrzeby Gospodyń Wiejskich. Utworzono Zespół śpiewaczy „Roczynianki”, któremu przygrywają P. Mieczysław Mokwa i P. Stanisław Trojak

KGW czynnie współpracuje z OSP - poprzez wzajemną pomoc w organizowanych spotkaniach wiejskich, prowadzenie wypożyczalni sprzętu kuchennego dla zainteresowanych, korzystanie z budynku remizy

KGW współpracuje również ze szkołą - prowadząc warsztaty w szkole z dziećmi: jak zrobić prosty stroik, tradycyjne ozdoby, proste kwiaty z bibuły, jak powstaje masło, organizując większe spotkania integracyjne, zapraszając do występów dzieci szkolne. Zespół „Roczynianki” z KGW brał udział w koncercie śpiewania pieśni patriotycznych w szkole - kupujemy przez siebie sponsorowane, haftowane czarne bluzki,

Motto zespołu C.K. Norwid

„Tam idź, gdzie słyszysz śpiew. Tam ludzie serca mają.
Źli ludzie, wierzajmi, nigdy nie śpiewają”

Nie mogło nas zabraknąć w momencie otwierania tak długo oczekiwanego przez nas przedszkola. Nasz zespół śpiewa między innymi przyśpiewki ułożone na tę okazję.

„Duma na rozpiera, wdzięczność z serca płynie, dla tych, co podjęli wreszcie decyzyję”

PRACA NA RZECZ WSI

Organizowanie tradycyjnej wigilii wiejskiej, razem z Radą Sołecką i sponsorami-integracja wsi, pomoc w przygotowaniu zebrań wiejskich, organizowanie kursów różnego rodzaju, nie tylko dla członkiń Koła, podtrzymywanie tradycji organizowania dożynek wiejskich

Działalność w ramach STOWARZYSZENIA GOSPODYŃ WIEJSKICH

 • Czynny udział we wszystkich konkursach „Stołów Wigilijnych”-bardzo często zajmowanie przodujących miejsc-stroiki wigilijne - nalewki Babuni - tradycyjna ozdoba choinkowa
 • Czynny udział we wszystkich konkursach „Stołów Wielkanocnych”-bardzo często zajmowanie czołowych miejsc-stroiki wielkanocne-nalewki Babuni-palmy wielkanocne
 • Czynny udział w wadowickim Domu Kultury „Dni wsi powiatu”
 • Czynny udział w turniejach wiosek w Andrychowie
 • Udział w dożynkach Gminy Andrychowa, dożynkach diecezjalnych oraz małopolskich
 • Udział w spotkaniu Seniorów w Andrychowie-nasze starsze członkinie Koła są honorowane i nagradzane
 • Czynny udział w konkursie smaków w Wadowicach-zajęcie I miejsca za zupę „Krupnik spod Złotej Górki”-wyjazd na konkurs wojewódzki i tam również zajęcie I miejsca
 • Wyjazd i trzydniowy pobyt w zaprzyjaźnionym mieście Tukums(Łotwa), występy zespołu „Roczynianki”
 • Korzystanie członkiń z zaproszeń Wadowianyna organizowane Imprezy, między innymi :
  -udział w obchodach 10 leciaWadowiany,
  -udział w wystawie rękodzieła,
  -udział w „Festiwalu Smaków” ziemi Chełmońskiego
  -umieszczenie naszych rękodzielniczek w wydanej przez Wadowianęksiążce
 • Udziały w festiwalach „Plackorzy” w Andrychowie
 • Czynne udziały w spotkaniach integracyjnych SGW
 • Nasze gospodynie reprezentując SGW przygotowują stół na spotkanie opłatkowe w TV3 Kraków
 • Bieg po serce zbója-gotowanie zupy
 • Trzynastoosobowa grupa członkiń naszego Koła bierze udział w rozstrzygniętym konkursie SGW „Kobiety na start” w Licheniu.
 • Słodkie lato w „Mini zoo”-poczęstunek i wystawa
 • Udział członkini Koła Haliny Brzazgaczw TVP2 w programie „Pytanie na śniadanie” „Tylko u nas najlepsze gospodynie w Polsce”-mała wystawa prac.
 • Udział w imprezie „Bukiety na zielną”

 

Wspomnienia z początku przejęcia funkcji przez prezes KGW Heleny Bizoń

Na początku miałam mieszane uczucia. Byłam młoda, miałam chyba 40 lat. Nie należałam długo do Koła Gospodyń, ale dostałam taki bodziec od pani Gwoździewiczowej, że dam sobie radę! Pracowałam wtedy na trzy zmiany jako mistrz w AZPB. Miałam pięcioro dzieci i pracowałam na przędzalni. Aż dziw bierze jak pogodziłam ze sobą to wszystko. Wtedy był taki złoty okres czasu Koła Gospodyń Wiejskich. Zaczęliśmy proponować budowę przedszkola, gromadziliśmy materiał. Dyrektor Ś.P. Kun dał nam dotacje ze względu na to, niestety nie wyszło to tak jak chciałyśmy. Organizowaliśmy wtedy sezonowe dziecińce. Był na to bardzo wielki popyt! Później już ta działalność się zakończyła.

Koło robiło się coraz większe. Panie są bardzo pracowite i chętne do pracy, aż serce się cieszy! Organizowaliśmy wtedy dożynki, festyny, opłatki, ale się ludzie wtedy ładnie bawili! Pamiętam na boisku w przyczepie były bufety, ludzi było bardzo dużo! Bawili się pięknie! Nie było mowy o jakichkolwiek rozróbach. Organizowaliśmy też bardzo dużo dyskotek! Co sobotę dyskoteki dla młodzieży były pełne młodzieży! My, takie Panie siedziałyśmy i pilnowałyśmy, był wtedy posłuch i prestiż! W czasie imprez opłatkowych to czasami było tak dużo ludzi, że aż ludzie przez okno wchodzili. Teraz ludzie pochowali się troszkę po domach, zanika tradycja polewania wodą, przybijania krzyżyków, chodzenia z szopką w Wigilię. A my nadal oraganizujemy Wigilie dla wsi charytatywnie. Bardzo przydałoby się nam własne pomieszczenie, bo mamy dużo różnych akcesoriów, strojów, jesteśmy niestety wszędzie kontem. Na tą chwilę w kole Gospodyń Wiejskich w Roczynach jest 60 osób, a na początku jak ja zaczynałam było 100 osób. Jak wszędzie - naszą bolączką jest, że brakuje następczyń - młodych gospodyń, które chciały by się włączyć w działania KGW.

Wracamy na salę! Oczywiście - podczas spotkania nie zabrakło pysznego poczęstunku!


Czas na występy dzieci z ZSS w Roczynach! Dzieci bardzo dobrze wiedziały, z jakiej okazji przybyły na występ!


Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękujemy. Nagrodą za piękny występ były gorące brawa od Gospodyń i przybyłych razem z dziećmi mam oraz słodkie upominki od prezes Koła Gospodyń!

90 rocznica powstania Koła Gospodyń. Pamiętam jak miałam tyle lat co Wy teraz - była dla mnie i moich koleżanek wielka frajda jak ubierałyśmy bardzo dumnie gorset krakowski, jaki wy macie. Brałam udział we wszystkich uroczystościach ludowych i parafialnych i byłam z siebie wtedy bardzo dumna! Cieszymy się bardzo, że jesteście dzisiaj z nami. Jesteśmy pewne - My - wszystkie gospodynie z Kół Gospodyń, że przedłużeniem naszej pracy, naszego śpiewu i naszej tradycji jesteście właśnie Wy. Wtedy, kiedy myśmy były małe nie było takich tańców - były tylko tańce ludowe. Bardzo się cieszymy, że zatańczyłyście nam krakowiaka i trojaka razem z przyśpiewkami - dziękowała dzieciom za występ Pani Halina Brzazgacz

Dzieci do występu przygotowały Panie: Iwona Górzyńska, Lidia Targosz i Ewa Buldończyk - pedagodzy Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach.

Po czesci artystycznej nadszedł czas na życzenia dla Koła Gospodyń W Roczynach z okazji pięknego jubileuszu!

Pierwszy złożył życzenia wiceburmistrz Andrychowa Wojciech Polak

Drogie Gospodynie, Szanowni Państwo. W imieniu burmistrza Andrychowa pana Tomasza Żaka i swoim własnym chciałem złożyć na ręce pani Prezes list gratulacyjny w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Andrychów i burmistrza Andrychowa oraz serdecznie pogratulować wszystkim Gospodyniom i osobom zaangażowanym w pracę Koła Gospodyń Wiejskich w Roczynach wspaniałego jubileuszu 90-lecia działalności. Obchodzenie takiego święta nie byłoby możliwe bez połączenia ogromnej pasji i ciężkiej pracy przekazywane i pielęgnowanej z pokolenia na pokolenie. Dzięki Wam kultywowanie zwyczajów i tradycji jest powodem do dumy zadowolenia i szacunku. Dziękujemy bardzo i życzymy kolejnych wielu wielu owocnych lat - życzył wiceburmistrz

Kolejne życzenia złożyła Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie - Czesława Wojewodzic

Wasze święto jest dla mnie wielkim przeżyciem. Mimo, że bardzo lubię mieć kontakt wzrokowy z osobami do których mówię - dzisiaj postanowiłam, że przeczytam Wam to, co chcę powiedzieć. Układałam to przemówienie, a łzy wzruszenia cisnęły mi sie do oczu, bo wiem dobrze, że i Wy i ja bardzo dobrze odbieracie i oceniacie pracę Gospodyń.

„Nie poddajemy się, mamy swe marzenia
By nas pamiętały młodsze pokolenia
Duma nas rozpiera KGW się puszy
Tyle lat istnienia, każdego poruszy”

Szanowni Goście, Kochane Gospodynie. Jestem szczęśliwa, że łaskawy los sprawił, że mogę być tu w Wami i z Wami cieszyć się tą chwilą. - " Trwaj chwilo, chwilo jesteś piękna”

Dziś Wasz jubileusz – 90 lat. Tak piękny jubileusz, jest okazją do poznania historii Koła, okazją do życzeń, ale przede wszystkim podziękowań, gratulacji i wspomnień.

Z całego serca dziękuję Wam za pracę na rzecz lokalnej społecznośći i składam serdeczne podziękowania za współpracę ze mną od 1986 roku, oraz ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – które działa już 19 lat, a w którego wszystkich sukcesach jest także Wasz udział!

Nie było by sukcesów Stowarzyszenia (wymienię tylko 5) - Kryształy Soli – nagroda Marszałka Woj. Małopolskiego, medal Zasłużony dla Gminy Andrychów, wygrany Małopolski Smak z zupą roczyńską Krupnik spod złotej górki, I miejsce za wieniec na dożynkach wojewódzkich, oraz ostatnio wygrany ogólnopolski plebiscyt "Kobiety na start".– nie byłoby tego bez Was, bo to także Wasze dzieło. Mocno akcentuję ten fakt!

Dziękuję za to, że po prostu jesteście! Za podtrzymywanie tradycji, obrzędów ludowych i pielęgnowanie Polskości, patriotyzmu lokalnego, promocję naszej małej ojczyzny.

„Wszystko jest darem - talenty, trud, wielka praca i ludzie pomagający – wtedy możemy mówić o sukcesie”

Dlatego bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi, władzom samorządowym, Radzie sołeckiej i Straży - tej Roczyńskiej w której budynku jesteśmy – za to, że sprawiacie, że możemy być razem. Mamy dobry grunt do działania, a Gospodyniom się po prostu chce pracować. Dziękuję!

Może bardziej zrozumiemy fenomen Kół Gospodyń Wiejskich - organizacji powstałej z inicjatywy jej członkiń poprzez zrozumienie słów Św. Jana Pawła II – "Nie można dobrze służyć narodowi nie znając jego tradycji”

Patriotyzm – to miłość do ojczyzny, do kraju, gdzie się urodziłam, To właśnie w Gospodyniach jest taki patriotyzm, poczucie i duma, że tu mieszkam - tu w Roczynach, na tej pieknej ziemi, dbam o jej piękno i promocję poprzez pomaganie, szacunek i dobroć. Ojczyzna to także kraj, miejscowość gdzie mieszkamy, której potrzebujemy, ale też - ona potrzebuje Nas.

Gospodynie! Wy potrzebujecie swej miejscowości o nazwie Roczyny – a i Roczyny potrzebują Was. Potrzebuje Was Gmina i nasze Stowarzyszenie, a i Wy nas potrzebujecie. To tak działa, wówczas wszystko staje się piękne dzięki dobrym ludziom. A gdy pokochasz to co robisz to i praca staje się lekka.

Dziś proszę popatrzeć na Gospodynie, na ich zaangażowanie w sprawy wsi, promocji kultury, tradycji.

Niech zadziała nasza wyobrażnia: Orszak Trzech Króli - mędrcy ze wschodu – znamy treść tej Ewangelii – ale dziś zastanówmy się dlaczego tylko oni, wielcy trzej królowe, mądrzy i uczeni zobaczyli gwiazdę i wyruszyli w drogę?
Bo chcieli dać coś od siebie.

Może inni też widzieli gwiazdę, ale nie podjęli trudu, by wyruszyć w drogę. Praca w KGW to także pewnego rodzaju trud, poświęcenie prywatnego czasu, często w zamian za dobre słowo. Dajmy dziś Gospodyniom nie tylko słowa uznania, ale i wielkie brawa!

Są także inne przypowieści, legendy – wskazujące na wielkość człowieka, mówiące, że warto pracować dla innych.

Dobry przykład to Patron Strażaków - Św. Florian, który wiadrem wody gasił pożar wioski, dając przykład wielkiej wiary i siły. Niemożliwe stało się możliwe.

Papież Franciszek do młodzieży mówi: nie wybierajcie łatwego życia, życia na kanapie – idzcie czynić dobro. Ddobry przykład to również opowieść o przyjaźni Jezusa i Kuby - pokazuje jak można cieszyć się z przyjaźni, dającej nadzieję. Dobroć i pokora to 2 klucze do serca Boga i Człowieka.

Jako osoba wspóracująca z Kołami Gospodyń Wiejskich od 33 lat mam ogromną potrzebę wspierania ich środowiska, pokazywania innym oraz Kołom Gospodyń jak są cenne dla lokalnej społeczności, i cenne dla siebie nawzajem.

Gdy budujesz statek, nie każ ludziom zbierać drewno, ale pokaż im jak piękne widoki będą mogli zobaczyć i jak piekny może być ich wspólny rejs, a wtedy sami zbudują statek by nim popłynąć.

Tak właśnie wierzą Gospodynie, że ich praca da im radość i będzie trzymać ich razem we wspólnej pracy dla lokalnej społeczności. Poprzedniczki im to pokazały – jak może być pięknie! Pokazały im wielkie serce i piękne przykłady ich działalności. Podziękujmy im dzisiaj jeszcze raz, kierując uśmiech w ich kierunku.

90 – lat to nie jedno, a może 2 lub 3 pokolenia. Każde z nich realizowało takie potrzeby jakie dyktował czas i warunki.

Jedno jest pewne - zawsze towarzyszył im zapał, wiara w lepsze jutro i pomoc innym. Każde pokolenie znało swoje korzenie i przekazywało innym – tak jest do dziś tu w Roczynach przez 90 lat

Szczęśliwa jest matka, która potrafi wlać w serca swoich dzieci tradycje, silne korzenie związane z tradycją, miejscowością, Polskością, ale także da im skrzydła. Skrzydła pozwolą dostosować się do aktualnych warunków, zdobywać nowe doświadczenie, iść z postepem – jak dzisiaj mówimy. Gospodynie to posiadają – inaczej nie byłoby dzisiaj tej uroczystości. My wszyscy możemy wzmocnić te skrzydła przez pomoc i akceptację. Pamietajmy, że bez korzenia nie urośnie nawet mały, polny kwiat. Tradycja jest dla nas jak woda dla kwiatów - jest naszą siłą.

Moje życzenia? Proste, ale płynące prosto z mego serca.

Gospodynie wyrażam Wam wielką wdzięczność i zapewniam o wielkim szacunku. Rozkwitajcie tam, gdzie się znajdziecie.

„Kiedy zatem wiesz, czego chcesz, a chcesz tego wszystkiego tak mocno – to znajdziesz drogę by to zdobyć” Każdy człowiek ma marzenia, nadzieje i plany – życzę, aby Wam się spełniły.

Życie jest twarde, ale w większości od nas zależy, czy zetrze nas na miazgę, czy wypoleruje”
życzę abyście lśniły swym blaskiem, pamiętając, że moda przemijaa styl pozostaje!

Pamiętajmy: Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same

Życie ludzkie jest maleńką cząstką wieczności, ale dostateczną, aby pozostawić po sobie dobre wspomnienie spełnionych czynów. Bądzcie dalej takie dobre, troskliwe, serdeczna, ufne, przyjazne. Za tę przyjaźń ja Wam szczególnie dziękuję. Bądzcie zdrowe uśmiechniete i nigdy nie zmęczone, bo „Wszystko przemija powoli – pamięć o szczęściu i o tym co boli wszystko przemija – tak chce przeznaczenie - jedno tylko zostaje wspomnienie.

Tak jak kwitnące łąki śpiewają pieknem i zapachem kwiatów wnosząc okrzyki radości – tak my wszyscy śpiewajmy Wam 100 lat.

Cała sala odśpiewała Gospodyniom kolejne sto lat!


Kolejne życzenia w imieniu własnym oraz grupy Wadoviana złożyła Prezes LGD Wadoviana Dorota Balak.

Chciałam na ręce Koła Gospodyń Wiejskich w Roczynach złożyć List Gratulacyjny! Pragniemy bardzo serdecznie pogratulować jubileuszu 90-lecia działalności, kolejnych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzeń i wszelkiej pomyślności w życiu od Zarządu LGD Wadoviana.

Ze swojej strony chciałam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować takiego pięknego jubileuszu wspaniałej działalności oraz życzyć dalszych sukcesów w tak wspaniałym gronie, bo takie piękne i zdolne gospodynie, to wszystko co powstaje w Waszych rękach to naprawdę tylko pozazdrościć! Zawsze gratuluję i cieszę się, że czasem możemy korzystać z tych pięknych rzeczy i my jako Wadoviana - chwalić się tymi pięknymi talentami Pań z Waszego Koła Gospodyń - Bardzo Wam gratuluję!

Do życzeń dla KGW dołączył się sołtys Roczyn - Władysław Żydek

Korzystając z okazji serdecznie dziękuję za zaproszenie. Drodzy Państwo. Bardzo dużo powiedziane już było na temat pracy Pań ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich i Kół Gospodyń Wiejskich. Ja cofnę się do czasu kiedy byłem dzieckiem i chodziłem do szkoły podstawowej. Pamiętam Panie, wcześniej wymienione z imienia i nazwiska, które były motorem napędowym tej organizacji. Pamiętam doskonale choinkiorganizowane przez KGW. Łzy się cisną do oczu. To były choinki szkolne, gdzie były przez Was organizowane. Pamiętam - Panie piekły we własnych domach placki, żeby poczęstować dzieci. Wtedy były biedne czasy, wszyscy mieli mało. Panie same zabiegały o to, żeby w domach wiązać koniec z końcem, nie było dostatku i często nie miały same dla siebie i swoich dzieci, ale dzieliły się tym swoim nawet najdrobniejszym skromnym posiłkiem. Dzieliły się, piekły placki. Prądu jeszcze w Roczynach wtedy nie było. Panie przynosiły same te placki, obsługiwały nas w sali. To pamiętam i dlatego o tym przypominam, bo chciałem również podziękować tym osobom, których nie ma już wśród nas, wśród tych Pań na sali. Dziękuję bardzo tym, które już nie usłyszą tego. To były wspaniałe osoby! Teraz współcześnie też chciałem bardzo podziękować na ręce Pani Prezes za tą wspaniałą pracę, którą robicie. To trudno jest określić, Wasz wysiłek jaki Panie co roku przy różnych okazjach, nie tylko na terenie Roczyn ale i na terenie miasta Andrychów poświęcacie innym, również po za naszym terenem - to jest olbrzymi wysiłek! Ktoś, kto nie pracuje społecznie, ktoś kto na bieżąco nie jest zapoznany z waszą działalnością nie jest w stanie tego ocenić. Pani Helenko - w imieniu Rady Miejskiej i Sołeckiej i w imieniu własnym - pozwolą Państwo, że również w imieniu mieszkańców - serdecznie dziękuję i chylę czoła przed Wami, za wspaniałą pracę którą wykonujecie. Życzę Wam sukcesów i chciałbym życzyć Wam żeby nigdy nie zabrakło Wam ludzi, którzy będą wam pomocni, żeby nie zabrakło Straży Pożarnej, żeby wszyscy ludzie pomagali Wam, bo to Wy jesteście solą tej ziemi!


W imieniu nieobecnej Pani Prezes ABS Banku Spółdzielczego Małgorzaty Matusiak, przedstawicielka ABS Banku - Elżbieta Paluch przekazała na ręce prezes Koła Gospodyń oraz wszystkich członkiń list gratulacyjny.

W małych rzeczach odnajdujemy szczęście,
w pięknej muzyce szukamy chwili spokoju,
w cudownym obrazie odkrywamy inspiracje,
w słowach wiersza poszukujemy natchnienia,
a ciepła w sercach przyjaciół

Z okazji pięknego jubileuszu 90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Roczynach proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania za zaangażowanie Pań w działalność Koła, ale przede wszystkim w upowszechnianiu kultury i tradycji polskiej wsi.

Ppierwsze Koła Gospodyń Wiejskich powstały ponad 130 lat temu, organizowały kursy szycia gotowania pieczenia oraz uczyły prowadzenia domu. Organizowały różnego rodzaju biesiady, pielęgnując Polską tradycję, a jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój wsi. Na przestrzeni lat zmieniły się obszary zainteresowań i działalności członkiń. Dzisiaj Panie z powodzeniem uczestniczą w procesie przeobrażania wsi. Dziękujemy za aktywną działalność i wytrwałą pracę w kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców w lokalnej społeczności.

Jednocześnie życzę w tym co przyjdzie Wam dalej czynić, niech nie zabraknie zdrowia, a Wasza praca niech dostarczy Wam wielu satysfakcji wyrażonych wdzięcznością całej naszej społeczności

Z wyrazami szacunku prezes zarządu ABS Banku Spółdzielczego- Małgorzata Matusiak. Do życzeń dołączają się członkowie rady i pracownicy banku!

 

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej również dołączają się do tych gratulacji życząc, aby ta współpracapomiędzy Kołami Gospodyń i Strażą Pożarną dalej układała się tak wspaniale jak obecnie i żeby Gospodyniom nigdy nie brakowało sił do prowadzenia tej działalności! - życzył prezes OSP Kazimierz Rajda

90 lat to piękny jubileusz, ale chcę powiedzieć że Koło Gospodyń Wiejskich nie jest najmłodszą organizacją w Roczynach. Ochotnicza Straż Pożarna ma już 108 lat, Kółko Rolnicze jest jeszcze starsz, ale Klub sportowy jest młodszy :) Wszystkiego najlepszego na niwie działalności Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia życzę Pani Prezes i wszystkich członkiniom!

Korzystając z zaproszenia na tą piękną uroczystość - jubileusz 90 lecia przypominam sobie lata 60, kiedy zacząłem pracować w Kółku Rolniczym, z którym potem byłem związany rzez długie lata. Organizowalismy wspólnie zabawy, dożynki. Jakie piękne dożynki tu po drugiej stronie drogi żeśmy robil! Wystawyzwierząt domowych i upraw, festyny na boisku i tak te lata pięknie nam minęły! Tak to w tym życiu jest, czas tak szybko mija i zostają wspomnienia. Jestem związany od 1998 roku (jestem honorowym członkiem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich) Jeżdżę dwa razy w roku, a właściwie to 3 razy - bo teraz są bukiety zielne na imprezy organizowane przez SGW. Jak miło jest jechać na te spotkania, na te stoły wigilijne i wielkanocne, aż serce się raduje i nie tylko nasze koło z Roczyn, ale wszystkie Panie z Kół Gospodyń, które nawet dzisiaj tu zawitały na uroczystość - to podziwiać za ich pracę! Ja zawsze mówię, dokąd Wy będziecie wymyślać te potrawy tak wspaniałe, bo co się zajedzie na konkurs to znowu macie coś nowego, pięknego! Chciałbym podziękować i pogratulować sukcesów i wysiłku który wkładacie w każdą imprezę i życzyć Wam sił do dalszej pracy i żeby udało się pozyskiwać nowe członkinie!

Dziękuję przede wszystkim moim koleżankom bo gdyby nie one to co ja bym sama zrobił! Dziewczyny - dziękuję Wam z całego serca! Jesteście nieocenione! powiedziała Prezes KGW Roczyny - Helena Bizoń

Na stołach nie zabrakło tego dnia pysznych przekąsek!

Po części oficjalnej swój występ zaprezentował zespół śpiewaczy "Roczynianki"

Myślę że nie było u nas jeszcze dzisiaj takiego momentu, w którym chcielibyśmy uczcić Panie, które zakładały Koło i Panie, które pracowały później, a których już niestety nie ma wśród nas. Dlatego minutą ciszy uczcjmy Te, które odeszły, a dzięki którym organizacja mogła przetrwać i dać tak piękne efekty! - powiedziała prowadząca imprezę Halina Brzazgacz. Cała sala w milczeniu oddała hołd tym Gospodyniom, których nie ma juz wśród nas...

Może to nieładnie się chwalić, ale myślę że Panie, które działały przed nami mogą z nas być dumne. Założycielki naszego Koła zajmowały się głównie rolnictwem. Dzisiaj, nasze koleżanki są członkiniami Koła, ale reprezentują różne zawody i chociaż są w większości na emeryturze to można nas spotkać w strojach krakowskich, które z dumą ubieramy - na wielu imprezach organizowanych w gminie oraz poza jej granicami. Mamy 12 stroi i zawsze jesteśmy dumne, jeżeli możemy je prezentować. W każdej z nas drzemie jakiś ukryty talent. To co robimy pokazują nie tylko nasze wystawy. Oprócz tego wyszukujemy również stare, sprawdzone przepisy kulinarne, układamy wiersze, piszemy i śpiewamy piosenki - po prostu jesteśmy jak kiedyś słynna "kobieta pracująca" - żadnej pracy się nie boimy! Potrafiłyśmy nawet dwóch Panów przekonać - Pana Stanisława i pana Mieczysława do tego aby nam przygrywali!

Nasza tradycja i kultura jest nierozerwalnie związana z naszą tożsamością religijną, dlatego na początek zespół zaśpiewał piosenki Maryjne, a dopiero potem wiazanki piosenek ludowych i przyśpiewek.

Cała sala włączała się we wspólny śpiew, a budynek Remizy OSP wypełniły dźwięki piosenek popularnych kiedyś i nadal na zabawach ludowych i festynach - nadal pamiętanych przez wszystkich mieszkańców!

Hej po dolinie Hej po lesie
Roczyńskie piosenki wiater niesie
Roczyńskie piosenki i Roczyńskie nowiny
jak podchodził chłopak do dziewczyny

Zapraszamy teraz nasze seniorki, które tutaj z nami są na jubileuszu! Dziękujemy Wam bardzo, że to Koło trwa, że go dalej tworzycie i mimo że czasem z siłami nie najlepiej jesteście nadal z nami, z Kołem Gospodyń w Roczynach nierozerwalnie związane!

Na scene poproszone zostały Panie: Władysława Mazgaj, Rozalia Pawłowska, Józefa Skupień, Helena Hudecka, Zofia Matula, Rozalia Sordyl, Helena Bizoń, Czesława Zielińska, Władysława Mrzygłód, Anna Koźbiał i Helena Kuźma.

Chciałam w imieniu koleżanek bardzo serdecznie Wam podziękować, za to że jesteście dziś z nami, że tworzycie koło i że pracowałyście dokąd tylko pozwoliły Wam siły. Życzymy Wam, aby dalsze Wasze lata trwały w zdrowiu i w pogodzie ducha, i abyście pomyślały czasem "Co tam dzieje się w Kole?" Na pewno będziemy blisko Was, będziemy Was odwiedzać. Dziękujemy Wam bardzo - przygotowałyśmy dla Was podziękowania i chcemy Was uhonorować piękną czerwoną różą! - powiedziała zapraszając na scenę seniorki KGW - Halina Brzazgacz

Po wręczeniu kwiatów i pamiątkowych podziękowań cała sala odśpiewała uhonorowanym Gospodyniom gromkie 100 lat!

Szanowni Państwo! Widzicie, że kobietom w naszym Kole przybywa niestety lat, dlatego zapraszamy kobiety, zwłaszcza młode, głównie takie osoby, które potrafią troszczyć się wspólnie o to aby regionalne tradycje, stroje i pieśni, a także przepisy i potrawy kulinarna przetrwały dla dalszych pokoleń. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Proszę przekazać swoim córkom, wnuczkom, że chętnie przyjmiemy nowe członkinie! Widzieliście Państwo że kiedyś koło liczyło 100 osób. Teraz jest nas tylko 60, a aktywnych jest jeszcze mniej, ale myślę, że będzie lepiej - prosimy wszystkich gości, aby dalej dobrze się bawili, częstowali i świętowali wraz z nami ten piękny jubileusz - powiedziała na zakończenie części oficjalnej Halina Brzazgacz!

Wspólne spotkanie trwało bardzo długo! Było mnóstwo wspomnień i rozmów na bieżące tematy.

Podziękowania otrzymała równiez Pani Halina Brzazgacz - za jej udział i zaangażowaniew organizację i prowadzenie imprezy, oraz pomysły artystyczne i przygotowanie całej oprawy muzycznej. Dziękujemy również pięknie wszystkim Paniom, które w czasie, gdy inni się bawili - pracowały w kuchni aby zapewnić pyszny poczęstunek dla przybyłych gości.

Następnego dnia - w niedzieę 28 kwietnia 2019 r. o godzinie 15.00 odbyła się uroczysta Msza Św. w roczyńskiej parafii w intencji Koła Gospodyń Wiejskich i wszystkich Gospodyń, które tworzyły to Koło. Po Mszy Św. Gospodynie zaprosiły mieszkańców Roczyn na wspólne świętowanie i oglądanie wystawy prac przygotowanych przez Gospodynie. Sami zobaczcie jak pyszne potrawy czekały równiez drugiego dnia na przybyłych Gości!

 • _DSC3440
 • _DSC3442
 • _DSC3443
 • _DSC3444
 • _DSC3445
 • _DSC3446
 • _DSC3447
 • _DSC3448
 • _DSC3449
 • _DSC3450
 • _DSC3451
 • _DSC3452
 • _DSC3453
 • _DSC3454
 • _DSC3455
 • _DSC3457
 • _DSC3458
 • _DSC3459
 • _DSC3461

I to już koniec tej pięknej imprezy!

 

Jako Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich jeszcze raz z całego serca gratulujemy Gospodyniom z Roczyn tak wspaniałego jubileuszu. Jesteście nieocenione! Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale mówi się to dopiero wtedy, kiedy widać jak wiele pracy zostało wykonane przez tych, którzy zrobili coś szczególnego! Wasze Koło i Gospodynie z Koła Gospodyń w Roczynach to jedne z tych najlepszych Gospodyń w naszym Stowarzyszeniu, które swoją pracowitością, systematycznością, starannością, pomysłami i wizją przyszłości sprawiają, że mogłyśmy jako Stowarzyszenie osiągnąć cele, o których 19 lat temu nawet nikt nie marzył!

Serdecznie Wam za to jeszcze raz dziękuje! Dziękuje za to, że potraficie docenić fakt, że piękny bukiet zielny, jaki tworzy nasze Stowarzyszenie - może być przykładem i wzorem dla innych, i za to, że potraficie dzielić się sobą tak pięknie dla dobra własnej wioski i całego regionu!

Prezes SGW - Czesława Wojewodzic


wins